studio kerere tetovani piercing informace kontakt

Podmínky pro výběr poukazu:

 1. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od data vystavení, pokud nebude v tomto období použit, osobně, telefonicky nebo emailem rezervován termín za hranicí platnosti, skončí jeho možnost na uplatnění služeb a jeho finanční hodnota bez jakékoliv náhrady propadá ve prospěch provozovateli studia Kerere. Výjimku tvoří pouze bod 11. těchto podmínek.
 2. Poukaz je nutné předložit osobně před zahájením samotného výkonu služeb v nepoškozeném a nepozměněném stavu. V případě přeložení více poukazů se jejich hodnoty sčítají.
 3. Služby je nutné si předem rezervovat osobně, telefonicky nebo emailem, a to nejpozději jeden měsíc předem před vypršením platnosti poukazu.
 4. V případě plného objednávkového kalendáře na tetování nebo piercing, nemoci či jiných skutečností, které by provozovateli studia Kerere nebo klientovi znemožňovaly vykonat nebo klientovi podstoupit zákrok se automaticky prodlužují o dobu nemožnosti prokazatelně poskytnout nebo podstoupit danou službu.
 5. Orientační ceny tetování Vás sdělím po ujasnění velikosti a složitosti motivu, u piercingu se řídí aktuální ceníkem vyvěšeným v provozovně a na internetových stránkách.
 6. Poukaz je nevratný a nelze za něj žádat peněžité či jiné náhradní plnění. Případné náklady nad hodnotu šeku jsou hrazeny klientem v hotovosti.
 7. V případě nižší ceny služby, než je hodnota šeku, je rozdíl v hotovosti nevratný, po osobní dohodě je přenosný a odečítá se z ceny dalších služeb.
 8. Při aplikaci piercingu je plnění mimo provozovnu možné po osobní dohodě, ale pouze při dodržení hygienicky a prostorově přiměřeně odpovídajícího prostředí pro zákrok.
 9. Poukaz lze použít na jakékoliv služby, které jsou v nabídce studia Kerere.
 10. Držitel poukazu prohlašuje, že se před použitím a objednávkou služeb studia Kerere seznámil s těmito podmínkami, a podmínkami uvedenými studiem Kerere v Prohlášení-tetování/piercing, dále se zavazuje dodržovat všechny pokyny uvedené v Návodu k ošetřování-tetování/piercing.
 11. Pokud držitel poukazu nesplňuje duševní a zdravotní stav vyžadující fakta uvedená v Prohlášení-tetování/piercing studia Kerere a žádnou z nabízených služeb mu nedoporučí nebo zakáže jeho odborný lékař je celá hodnota poukazu v jakékoliv formě nevratná. Po osobní dohodě je celá hodnota poukazu přenosná na jinou osobu splňující všechny výše uvedené podmínky pro výkon zákroků.
 12. Provozovatel studia Kerere v žádném případě nenese právní ani jinou odpovědnost za výkon zákroku klientovi, který nesplňuje výše uvedené podmínky a fakta.
 13. Všechny výše uvedené podmínky jsou vyvěšeny v provozovně, jsou neměnné a řídí se dle aktuálního Českého právního řádu.
darkovy poukaz darkovy poukaz

nahoru

Partneři Copyright © 2010 Kerere.cz. Design: Body Art Kerere and SURFACE.        Autorská práva.